Bractwo Najświętszego Sakramentu

Bractwo Najświętszego Sakrament Diecezji Gliwickiej jest wspólnotą dorosłych, którzy pragną szerzyć i pogłębiać kult Najświętszego Sakramentu.

Staramy się formować siebie tak, aby rosła w nas wiara i cześć ku Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Żyć tak,
aby Chrystus był z nas dumny. W życiu codziennym wspierać się wzajemnie.

Członkowie Bractwa włączają się w liturgię i nabożeństwa parafialne na przykład poprzez służbę przy niesieniu baldachimu
czy sztandarów. Podczas uroczystości diecezjalnych członkowie Bractwa pełnią funkcję służby porządkowej.

Wspólnota kontynuuje tradycję Bractwa Bożego Ciała, które powstało w XV wieku przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach (zatwierdzone przez papieża Leona X w dniu 17 kwietnia 1517 roku) – tradycja naszej wspólnoty liczy ponad 500 lat!

Oficjalna strona internetowa Bractwa: bns.gliwice.opw.pl.

Spotkania formacyjne wspólnoty Bractwa Najświętszego Sakramentu przy parafii Chrystusa Króla w Gliwicach odbywają się co dwa tygodnie – terminy kolejnych spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych (rozpoczęcie spotkań zwykle w kaplicy adoracji).

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej wspólnoty.

Lokalizacja:

ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice

Telefon:

(32) 231-52-72, fax: (32) 231-40-44

Adres email:

ck_gliwice@kuria.gliwice.pl

PKO Bank Polski o/Gliwice:

66 1020 2401 0000 0502 0147 0327