Sakrament Małżeństwa

Termin ślubu należy ustalić z wyprzedzeniem, kontaktując się z osobiście bądź telefonicznie z kancelarią parafialną.
Narzeczeni obowiązkowo biorą udział w czterech katechezach (naukach) przedmałżeńskich w dowolnie wybranej przez siebie parafii.
Nauki przedślubne odbywają się m.in.:

  • w naszej parafii w pierwszą, drugą, trzecią oraz czwartą niedzielę miesiąca o godz. 16:00 w domu katechetycznym (należy obowiązkowo wysłuchać czterech tematów w dowolnej kolejności),
  • w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II (obok katedry) we wtorki o godz. 19:00, z wyjątkiem świąt (nauki odbywają się przez cały rok z wyjątkiem: stycznia, lipca, sierpnia i grudnia),
  • w dowolnej parafii,
  • podczas wyjazdów weekendowych – szczegóły na stronie http://www.dorodzin.pl
Narzeczeni uczestniczą przynajmniej w trzech obowiązkowych spotkaniach (konsultacjach) w Poradni Życia Rodzinnego (zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 507 389 948 oraz 518 046 459).
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się od miejsca zamieszkania obojga (nie dotyczy zameldowania), narzeczeni uzyskują zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z nich zamieszkuje albo zgodę na delegację do innej parafii. Obcokrajowiec musi uzyskać zgodę biskupa miejsca zamieszkania.
Narzeczeni okazują następujące dokumenty:
  • dowód osobisty (lub paszport),
  • metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (tj. trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego),
  • świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli osoba nie uczęszczała na lekcje religii, zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne uzupełnia wiadomości, pod kierunkiem duszpasterza (w parafii, w której odbędzie się ceremonia),
  • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie cywilnego związku małżeńskiego albo jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) dostarcza się dokument stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego (dokument ten ma mieć ważność przez sześć miesięcy poprzedzających datę ślubu),
  • po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi; po ich wygłoszeniu – potwierdzone, dostarcza się do kancelarii parafii spisania protokołu.

Uwagi dotyczące metryki chrztu

Jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której narzeczeni nie byli chrzczeni są zobowiązani pobrać metrykę w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni. W akcie tym jest odnotowane, czy dana osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie). Jeżeli osoba ta przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana.

Postępowanie przed liturgią
 
Narzeczeni, najpóźniej na dwa dni przed ślubem są zobowiązani do dostarczenia do kancelarii potwierdzenia m.in. z wygłoszenia zapowiedzi (jeżeli były wygłaszane poza naszą parafią), z odbytych katechez przedmałżeńskich i konsultacji w Poradni Życia Rodzinnego. Ofiarę pieniężną za posługę udzielenia sakramentu składają w kancelarii albo duszpasterzowi przed ceremonią ślubną.
Narzeczeni, po uzgodnieniu z parafią, mają możliwość uzupełnienia wystroju prezbiterium dodatkowymi (żywymi) kwiatami. Zgodnie z zarządzeniem biskupa ordynariusza diecezji gliwickiej żadna firma nie może wykonywać dekoracji świątyni.
Świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci) na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz (jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej) dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty.
Fotograf i operator kamery, obowiązkowo zgłaszają się do kapłana w zakrystii przed rozpoczęciem uroczystości ślubnej.

Postępowanie w czasie liturgii

Podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne). Istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. gra na skrzypcach z akompaniamentem organowym), dotyczy to tylko i wyłącznie pieśni religijnych (pieśni maryjne np. Ave Maria mogą być grane w odpowiedniej części Mszy św. np. na przygotowanie darów albo na zakończenie). Ponadto akompaniament solowy lub instrumentalny podczas mszy ślubnej musi być zgodny z powyższymi wymogami liturgicznymi i ściśle uzgodniony z duszpasterzem i organistą.
Podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez jednego fotografa i jednego operatora z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych).
Uwagi porządkowe: życzenia nowożeńcom należy składać przed świątynią lub na placu kościelnym, nie należy obrzucać nowożeńców ryżem, pieniędzmi, itp.

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma),
18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Od poniedziałku do piątku
od 16:00 do 18:00.
W soboty od 17:00 oraz kwadrans
przed każdą Mszą świętą

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00