Grupa o. Pio

Grupa Modlitewna świętego Ojca Pio
przy parafii Chrystusa Króla w Gliwicach

Zapraszamy na spotkania w każdy czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy o godzinie 17.00 adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy, o 18.00 msza święta i oddanie czci relikwiom św. Ojca Pio, po mszy świętej spotkanie formacyjne w salkach parafialnych.

Opiekunem duchowym grupy jest ks. Janusz Czenczek.

OJCIEC PIO Z PIETRELCINY - ŻYCIORYS

Ojciec Pio żył w latach 1887-1968. Był kapłanem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
Urodził się 25 maja 1887 roku w małej miejscowości Pietrelcina, w prowincji Benevento, w regionie Campania, w południowych Włoszech. Na chrzcie św. nadano mu imię Franciszek. Rodzice, Grazio Forgione i Maria Giuseppa de Nunzio, posiadali mały skrawek ziemi. W rodzinie i w miejscowej parafii Franciszek otrzymał wychowanie nadzwyczaj religijne. Mając dziesięć lat, wyraził życzenie wstąpienia do zakonu. Aby umożliwić mu realizację jego powołania i prywatne studia, ojciec wyjechał w celach zarobkowych do Ameryki. 6 stycznia 1903 roku Franciszek rozpoczął nowicjat u kapucynów w Morcone. Przybrał wtedy imię brata Pio.
Sześcioletnie studia odbył w różnych klasztorach. W tym czasie wielokrotnie powracał do domu rodzinnego ze względu na zły stan zdrowia. W końcu, 10 sierpnia 1910, roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze w Benevento. Po wielu różnych przeżyciach, które głównie wiązały się z jego słabym zdrowiem, w roku 1916 został wysłany do San Giovanni Rotondo, miejscowości w prowincji Foggia, na przylądku Gargano, w regionie Puglia.
20 września 1918 roku otrzymał łaskę stygmatów, które ukazały się na dłoniach, na stopach i w boku. To niezwykłe wydarzenie zaczęło przyciągać tłumy ludzi ze wszystkich zakątków Włoch i z zagranicy. Stolica Apostolska przeprowadziła wiele przesłuchań, aby sprawdzić autentyczność fenomenu i wiarygodność jego osoby, zarządzając także w pewnych okresach ograniczenia w pełnieniu posługi kapłańskiej.
Niezwykły spowiednik i wychowawca dusz modlił się wiele i zachęcał do modlitwy. Dzięki jego kierownictwu duchowemu powstały Grupy Modlitewne, które rozpowszechniały się we Włoszech i innych krajach.
W tym samym czasie urzeczywistnił swoje odwieczne pragnienie niesienia pomocy cierpiącym, budując z pomocą wiernych szpital, który nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu (Casa Sollievo della Sofferenza). Z czasem stał się on prawdziwie „szpitalem - miastem", mającym decydujący wpływ na rozwój całej okolicy, niegdyś opustoszałej. Spotkania z Ojcem Pio były dla ludzi wielkim przeżyciem. Wiele osób niewierzących i prowadzących życie niemoralne nawróciło się. Przez jego wstawiennictwo wiele osób otrzymało nadzwyczajne łaski.
Ojciec Pio zmarł w opinii świętości 23 września 1968 roku. Po przeprowadzeniu procesu kanonicznego zgodnie z przepisami, 18 grudnia 1997 roku, papież Jan Paweł II ogłosił go Czcigodnym.
Jego grób i miejsca związane z jego życiem odwiedzali liczni wierni. W krypcie kościoła, gdzie spoczywa ciało Ojca Pio, modliło się wiele osób - wybitne osobistości kościelne i państwowe oraz ludzie różnych zawodów. Również papież Jan Paweł II przybył tam z wizytą w 1987 roku, z okazji setnej rocznicy urodzin Ojca Pio.
21 grudnia 1998 roku kardynałowie zgromadzeni z Ojcem Świętym na konsystorzu ogłosili dekret uznający cud dokonany za wstawiennictwem Ojca Pio. W ten sposób została otwarta droga do beatyfikacji, która miała miejsce 2 maja 1999 roku. 16 czerwca 2002 r. w Rzymie odbyła się Jego kanonizacja, dokonana przez Jana Pawła II.

Święty Ojcze Pio, uproś nam, Twoim czcicielom, zdrowie duszy i ciała oraz błogosławieństwo Jezusa, naszego Odkupiciela i Pana, Który swoje święte rany, pozwolił Ci nosić na twoim ciele.

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma), 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Kwadrans przed każdą Mszą świętą
oraz w soboty od 17:00

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00