Sakrament namaszczenia chorych

Odwiedziny chorych i starszych parafian przez naszych duszpasterzy odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii (także telefonicznie) – chcąc zachować ciągłość comiesięcznych odwiedzin, wystarczy poprosić o wpisanie osoby na tzw. stałą listę.
Dodatkowo świeccy nadzwyczajni szafarze odwiedzają chorych z Komunią św w każdą niedzielę w godzinach przedpołudniowych (wymagane jest osobne zgłoszenie).

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma),
16:00, 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Od poniedziałku do piątku
od 16:00 do 18:00.
W soboty od 17:00 oraz kwadrans
przed każdą Mszą świętą

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00