Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa przez trzy lata i obejmuje lekcje religii w szkole (przygotowanie w ramach katechezy szkolnej) oraz spotkania na terenie parafii. Księża odpowiedzialni za przygotowanie bierzmowańców:

  • rok pierwszy – ks. Damian,
  • rok drugi – ks. Rafał,
  • rok trzeci – ks. Adam.
W parafii odbywa się również przygotowanie osób dorosłych, które wcześniej tego sakramentu nie przyjęły. W ciągu roku zwykle prowadzone są dwa cykle przygotowań do bierzmowania: pierwszy cykl rozpoczyna się w październiku i umożliwia przystąpienie do tego sakramentu w Wielkim Poście bądź w okresie wielkanocnym następnego roku. Drugi cykl rozpoczyna się w maju i umożliwia przystąpienie do tego sakramentu w październiku (sakrament udzielany jest w katedrze).
Szczegółowe informacje u ks. proboszcza.

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma), 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Kwadrans przed każdą Mszą świętą
oraz w soboty od 17:00

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00