Pogrzeby

Zasady sprawowania pogrzebów w parafii Chrystusa Króla oraz niezbędne formalności


W pierwszej kolejności upoważniona do zgłoszenia pogrzebu jest najbliższa rodzina osoby zmarłej, która w kancelarii parafialnej (także poza godzinami urzędowania) ustala dzień i godzinę pogrzebu. Można wstępnie skorzystać z telefonicznego pośrednictwa zakładu pogrzebowego, następnie jednak konieczne jest osobiste dostarczenie:
  • aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • ewentualnego zaświadczenia o przyjętych przed śmiercią sakramentach,
  • w przypadku osoby, która w ostatnim czasie zamieszkiwała poza naszą parafią konieczna jest pisemna zgoda proboszcza tamtejszej parafii.
Formalności związane z miejscem pochówku i przygotowaniem grobu załatwia się w odpowiednich urzędach zarządzających cmentarzami (pobliski Cmentarz Lipowy nie należy do parafii Chrystusa Króla). Obrzędy pogrzebowe odprawiamy w dwóch formach:
  • Eucharystia w kościele (ok. godz. 9 - 10) w obecności trumny – po jej zakończeniu kondukt na cmentarz,
  • Eucharystia w intencji osoby zmarłej w ramach mszy parafialnej o godz. 7 bądź 8 oraz nabożeństwo w kaplicy i kondukt do grobu w godzinach przedpołudniowych lub południowych.
Powołując się na wytyczne Episkopatu Polski z 2011 roku, nie sprawujemy Eucharystii w obecności urny. W takim przypadku obrzędy pogrzebowe mogą przybrać dwojaką formę:
  • Msza święta za osobę zmarłą w ramach mszy parafialnej o godz. 7 bądź 8, po czym nabożeństwo w kaplicy i kondukt do grobu w godzinach przedpołudniowych lub południowych,
  • Eucharystia w kościele i ostatnie pożegnanie (ok. godz. 9 - 10) w obecności trumny przed kremacją, a następnie nabożeństwo w kaplicy i kondukt do grobu w godzinach południowych bądź wczesnopopołudniowych (ewentualnie następnego dnia).
Jest dobrym zwyczajem, zamawianie Mszy św. w 30-tym dniu po śmierci, a także Mszy św. gregoriańskiej za zmarłych członków naszych rodzin. Praktyka Mszy św. gregoriańskich, znana jest w Kościele od czasów św. Grzegorza I, papieża, który polecił odprawić za pewnego zmarłego zakonnika, bez przerwy w kolejne dni 30 Mszy św. Zmarły ukazał się później Świętemu Papieżowi i podziękował, za wyrwanie go z mąk czyśćcowych, po czym praktyka ta upowszechniła się w całym Kościele. Kolekta podczas pogrzebu to ofiara na Mszę świętą za zmarłą osobę, która odprawiana jest w ramach intencji zbiorowej w niedzielę po pogrzebie o godz. 12:00.

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma),
18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Od poniedziałku do piątku
od 16:00 do 18:00.
W soboty od 17:00 oraz kwadrans
przed każdą Mszą świętą

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00