Ogłoszenia – 15.03.2020

   W nawiązaniu do decyzji Premiera Rady Ministrów, od poniedziałku 20 kwietnia br. Biskup Gliwicki umożliwił odprawianie Mszy świętych z udziałem wiernych, z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła. W praktyce oznacza to, że w kościele Chrystusa Króla jednocześnie może przebywać 85 osób, które są zobowiązane do zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość w sytuacjach braku możliwości uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej wewnątrz świątyni w momencie, gdy dopuszczalna liczba wiernych będzie przekroczona.
 
   W związku z powyższym, od poniedziałku 20 kwietnia br. zostaje przywrócony porządek Mszy świętych niedzielnych i w dni powszednie (nie będzie więc transmisji internetowej z naszego kościoła). Z powodu ograniczeń ilościowych na okres epidemii zostaje wprowadzona dodatkowa Msza święta niedzielna o godz. 16:30. W dalszym ciągu do odwołania zostają zawieszone inne nabożeństwa sprawowane zwykle w kościele poza Eucharystią, w tym nabożeństwa majowe.
 
   W kwestii organizacji pogrzebu obowiązuje zasada ograniczenia go do obrzędów na cmentarzu (Msza święta w intencji osoby zmarłej może być odprawiona w wybranym przez rodzinę dniu w porze Eucharystii parafialnych). Powyższe obostrzenia są spowodowane nie tyle ograniczoną ilością osób w kościele, co brakiem możliwości przejścia konduktu.
 
   Podobnie jak w ostatnich tygodniach adoracja Najświętszego Sakramentu będzie możliwa w kościele od godz. 8:30 do 18:00 (w niedziele od 13:00 do 16:30). Z powodu braku możliwości korzystania z konfesjonału, nie będzie spowiedzi w niedziele oraz przed Mszami świętymi porannymi w dni powszednie – okazja do przyjęcia sakramentu pokuty będzie w kaplicy od poniedziałku do soboty od godz. 9:00 do 10:00 oraz od 17:00 do rozpoczęcia liturgii mszalnej (w czwartki od 16:00).
 
   Poniżej publikujemy pełny tekst wskazań Ks. Biskupa. Prosimy o wnikliwą jego lekturę i zwrócenie uwagi na obowiązującą w dalszym ciągu dyspensę od uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej, na zachętę do uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów, a przede wszystkim na porządek i sposób przystępowania do Komunii świętej.
 

 Ks. Proboszcz Jacek Orszulak wraz z duszpasterzami 

 
 
WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

 
     W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienia się dotychczasowe postanowienia w następujący sposób:
 1. Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 2.  
 3. Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

 4.  
 5. Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła.

 6.  
 7. Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

 8.  
 9. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

 10.  
 11. Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.

 12.  
 13. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma), 16:30, 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Kwadrans przed każdą Mszą świętą
oraz w soboty od 17:00

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00