Aktualności
Ogłoszenia
Kościół

Ogłoszenia - 28.03.2021

NIEDZIELA PALMOWA

Transmisje Mszy Św. podczas Triduum Paschalnego znajdują się w treści ogłoszeń.

 • Ostatnie tegoroczne nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 17:15.
 • W poniedziałek o godz. 17:00 w kościele nauka przedchrzcielna.
 • We wtorek o godz. 18:00 Msza święta za + o. Idziego Wójcika OFM.
 • W Wielką Środę, w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek oraz we wtorek po Świętach nieczynna będzie kancelaria parafialna.
 • Okazja do spowiedzi:
  – Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa od 6:30 do 8:00 oraz od 16:00 do 18:00,
  – spowiedź dla dzieci ze szkoły podstawowej w Wielki Poniedziałek o 16:00,
  – spowiedź dla młodzieży w Wielki Poniedziałek od godz. 17:00,
  – Wielki Czwartek od 7:00 do 17:45,
  – Wielki Piątek od 7:00 do 8:00 oraz od 9:00 do 17:45,
  – Wielka Sobota od 7:00 do 8:00 oraz od 9:00 do 16:00.
 • Wielki Czwartek
  – godz. 8:00 - nabożeństwo z udzieleniem Komunii świętej dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wieczornej liturgii,
  – godz. 18:00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (transmisja), a po jej zakończeniu adoracja przy ciemnicy do godz. 22:00,
  – godz. 21:00 - adoracja dla młodzieży.
 • Wielki Piątek
  – godz. 8:00 - Ciemna Jutrznia,
  – godz. 10:00 - Droga Krzyżowa dla dzieci,
  – godz. 15:00 - Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego,
  – godz. 18:00 - Liturgia Męki Pańskiej (transmisja) - adoracja przy Bożym Grobie będzie trwała przez całą noc (wtedy to wejście do kościoła będzie możliwe przez kaplicę adoracji),
  – ze względów sanitarnych prosimy by powstrzymać się w tym roku od ucałowania krzyża i jego dotknięcia – zaleca się by podczas liturgii, jak i po jej zakończeniu gestem adoracji było przyklęknięcie bądź głęboki ukłon,
  – godz. 21:00 - adoracja dla młodzieży.
 • W tym dniu obowiązuje post ścisły, a więc abstynencja od pokarmów mięsnych, ponadto wierni między 18. a 60. rokiem życia powinni ograniczyć się do trzech posiłków (w tym jednego do syta).
 • Wielka Sobota
  – godz. 8:00 - Ciemna Jutrznia,
  – godz. 10:00 - adoracja przy Bożym Grobie dla dzieci,
  – godz. 16:30 - zakończenie adoracji przy Bożym Grobie,
  – zachęcamy w tym dniu do zachowania abstynencji od pokarmów mięsnych,
  – nie będzie w tym roku błogosławieństwa pokarmów – zachęcamy do odmówienia modlitwy błogosławieństwa w gronie rodzinnym na rozpoczęcie wielkanocnego śniadania (tekst dostępny jest na naszej stronie internetowej, na stojakach z biuletynami oraz w „Drodze do Nieba” na str. 360),
  – godz. 20:00 Wigilia Paschalna (transmisja) z procesją rezurekcyjną (prosimy o przyniesienie świec).
 • W Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 7:00 (!) Msza święta z procesją wielkanocną. O godz. 17:15 uroczyste nieszpory wielkanocne. W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte w porządku niedzielnym – nie będzie nieszporów.
 • Liturgie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej oraz Eucharystia w niedzielę o 7:00 i o 12:00 będą transmitowane drogą internetową.
 • W kwietniu nie będzie pierwszego spotkania nauk przedmałżeńskich.
 • Ponawiamy prośbę o stosowanie sanitarnych zasad uczestnictwa w nabożeństwach – przypominamy o dezynfekcji dłoni, zasłonięciu ust i nosa oraz o ustalonym porządku przystępowania do Komunii i zachowania dystansu podczas tego obrzędu W przypadku zajęcia oznaczonych miejsc prosimy o uczestnictwo na zewnątrz świątyni. Jednocześnie dziękujemy za zrozumienie i respektowanie powyższych wskazań.
 • Kolekta w Wielki Czwartek i w Niedzielę Wielkanocną będzie przeznaczona na potrzeby parafii, w Wielki Piątek to ofiara na sanktuarium Grobu Pańskiego i kościołów w Ziemi Świętej, zaś w Poniedziałek Wielkanocny na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać.

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma),
16:00, 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Od poniedziałku do piątku
od 16:00 do 18:00.
W soboty od 17:00 oraz kwadrans
przed każdą Mszą świętą

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00