Aktualności
Intencje
Kościół

Intencje – 5.03.2018

INTENCJE MSZALNE 5.03 – 11.03.2018

Pon, 5.03.2018, Czyt.: 2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30

 7:00 Za + Jadwigę Lelińską z okazji urodzin
 7:00 koncelebra: Za + Rozalię Ryncarz (int. gregoriańska)
 8:00 Za + Andrzeja Gałę w 8 r+, ++ z rodzin Kaczmarskich i Gałów
 8:00 koncelebra: Za + Kazimierę Bielawną z okazji imienin
18:00 W intencji Krystyny Drzewieckiej z okazji 80 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie także dla całej rodziny

Wt, 6.03.2018, Czyt.: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
 7:00 Za + Rozalię Ryncarz (int. gregoriańska)
 7:00 koncelebra: W intencji Agaty za wstawiennictwem św. Moniki – o światło Ducha Świętego
 8:00 Za + Hannę Piaścińską w 28 r+, Małgorzatę Rzychoń, ++ dziadków Dorotę i Huberta Maciejczyków
18:00 W intencji Klaudii z okazji 20 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego
18:00 koncelebra: Za + Elżbietę Kamzol w 1 r+, + Tadeusza Kamzola

Śr, 7.03.2018, Czyt.: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
 7:00 Za + Zdzisława Czurę w 8 r+
 7:00 koncelebra: Za + Czesławę Wyderka
 8:00 Za + Rozalię Ryncarz (int. gregoriańska)
 8:00 koncelebra: Za + Annę Tetlak
18:00 Msza zbiorowa: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla: Zofii z okazji 80 urodzin • Rodzin Kamińskich, Czapla i ich dzieci • W intencji Marcina z prośbą o dary Ducha Świętego i łaskę otrzymania pracy • Za ++ Marię, Joachima, Agnes Kowolów, Alojzego, Magdalenę Brzosków, Wilego i Małgorzatę Witt, ciotkę Urszulę, szwagra Jana, ich ++ rodziców, siostry, braci, dzieci, ++ z pokrewieństwa, ++ bliskich, znajomych i dusze cierpiące w czyśćcu • Za + Hannę Muss, jej ++ rodziców oraz + Eugenię Celner • Za + Józefa Kuprewicza w 9 r+, Mariannę, Danutę Kuprewicz, Aleksandrę i Mirosława Kuczerów • Za + Tadeusza Lorenowicza w 2 r+, + Bożenę Hiszpańską • Za + Elżbietę Dudzik w 1 r+, ++ rodziców i rodzeństwo obu stron • Za + matkę Krystynę Turczyńską w 13 r+, + ojca Tadeusza, ++ z pokrewieństwa obu stron • Za + Józefa Wojewodę, ++ rodziców, siostry, braci i ++ z rodziny Machowskich • Za + Czesława Doktór w 30 dni po + • Za + Juliana Seweryna w 1 r+, Mariana Trawkę, + misjonarza brata Tymoteusza, ++ z rodzin Kamińskich i Czaplów oraz ++ z rodzin dzieci • Za + Jana Szczurka w r+, ++ z rodzin obu stron • Za + Henryka Boreckiego w 30 dni po +

Czw, 8.03.2018, Czyt.: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23

 7:00 Za + Rozalię Ryncarz (int. gregoriańska) oraz w 1 r+
 7:00 koncelebra: W intencji Józefa Kuśnierczyka z okazji imienin i urodzin oraz w intencji Barbary i Józefa Kuśnierczyków z okazji 45 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie dla całej rodziny
 8:00 W intencji Magdaleny Frukacz z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski
17:00 Za + Edwarda Popiół
17:00 koncelebra: Za + Martę Tkaczyk, + męża Emanuela, ++ rodziców obu stron, Mariannę i Józefa Ledwig

Pt, 9.03.2018, Czyt.: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
 7:00 Za + Rozalię Ryncarz (int. gregoriańska)
 8:00 Za + Czesława Szajdka
 8:00 koncelebra: W intencji Hildegardy z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie
18:00 Za + Józefy Włodarczyk z okazji imienin, z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie i dary Ducha Świętego
18:00 koncelebra: Za + Bogusławę Wałęsę – od sąsiadów

Sob, 10.03.2018, Czyt.: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

 7:00 Za + Tadeusza Pajdę w 3 r+, ++ z rodzin Pajdów, Leśniaków, Majerów, Rybków, Szarków i Nesterskich
 7:00 koncelebra: Za + Rozalię Ryncarz (int. gregoriańska)
 8:00 Za + Michała Sąkol z okazji urodzin oraz + Stanisława Sąkol w 2 m-ce po +
18:00 W intencji Barbary Kręczyńskiej z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie
18:00 koncelebra: Za ++ rodziców Apolonię i Antoniego, + brata Adama Jasińskich, ++ rodziców Reginę i Aleksandra Łebskich

Nd, 11.03.2018, IV Niedziela Wielkiego Postu,
Czyt.: 2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
Kolekta przeznaczona jest na cele remontowe naszego kościoła

 7:30 Za + Bronisławę Jop w 1r+, + Ryszarda Jop, ++ z rodzin Żmijowskich, Wiącków, Jopów, Tadeusza Stańczyka, Oskara Sowę, Stanisławę Filipczuk
 7:30 koncelebra: Za + Henryka Tica z okazji urodzin
 9:00 Za + Tadeusza Przeklasę w 7 r+, jego ++ rodziców Bronisławę i Józefa, braci Adama i Stanisława, matkę Anielę Wiszka, ++ dziadków
 9:00 koncelebra: Za + Rozalię Ryncarz (int. gregoriańska)
10:30 Za + Juliana Stachowicza w r+ oraz + żonę Annę
12:00 Msza zbiorowa: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie dla: Rodziny Engler • Zofii Urbańczyk z okazji 1 urodzin • Za + Pawła Rutkowskiego • Za ++ Albinę, Juliana, Jana Tomasików, Barbarę Nawrot, ++, Stefanię, Marię i Franciszka Kaweckich, Adama Korczyńskiego, Stanisława Trusza • Za ++ Teklę i Juliana Bajdurów, Katarzynę i Marcina Torzewskich, Czesławę i Martę Szafrańskie, Hieronima Torzewskiego, Weronikę Domagalską, Rafała Pociana, Iwonę Babicz, pozostałych ++ z rodzin Torzewskich, Bajdurów, Kołodziejów, Nogów, Szafrańskich i Gordzielewskich • Za ++ Stanisławę i Adolfa Morozów, + Antoniego Janczarka • Za + Stefanię Soję, ++ z rodziny Wierzchowskich • Za ++ Józefę i Tadeusza Kowalskich, Zofię i Stefana Czubów, Julię Inglot i Hannę Fidos • Za ++ Mariannę, Jana, Danutę i Zbigniewa Michników, Olgę Magierę • Za + Macieja Krzemienia w 5 m-cy po + • Za ++ Martę i Mieczysława Wielgusów, ++ rodziców obu stron • Za ++ Leopolda i Helenę Barszniców, + Łucję Szybowską • Za ++ Barbarę i Krzysztofa Kiersnowskich, Helenę, Antoniego i Leszka Kiersnowskich, Marię i Jana Kępów, Beatę Bielczyk, Marię Maj, Edwarda Drzewieckiego i Wiktora Pelka • Za + Elżbietę Kuryło • Za ++ Franciszka i Teresę Kudelów • Za + Adama Greszczuka w 30 dni po + • Za ++ Waldemara, Jana Lewandowskich, Annę, Władysławę, Wincentego Książkiewiczów, Helenę i Wacława Wójtowiczów • Za + Mieczysława Engler w 5 r+, ++ rodziców, ++ z rodziny Lawrenz
18:00 Za + Edwarda Śmieszka w r+, ++ rodziców obu stron

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma), 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Kwadrans przed każdą Mszą świętą
oraz w soboty od 17:00

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00