Aktualności
Intencje
Kościół

Intencje – 1.01.2018

INTENCJE MSZALNE 1.01 - 7.01.2018

Pon, 1.01.2018, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
Czyt.: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
Kolekta na pokrycie kosztów ogrzewania budynków parafialnych

 7:30 Za ++ Józefę i Włodzimierza Migałów • KONCELEBRA: Za + Bronisławę Jop (int. gregoriańska)
 9:00 Za + Mieczysława Wolszę z okazji imienin, ++ z rodzin Wolszów i Górów • KONCELEBRA: Za + Wandę Jurczyk w 20 r+, jej + męża Mieczysława z okazji imienin
10:30 W intencji Janiny z okazji 77 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, szczególnie o zdrowie także dla całej rodziny
12:00 W intencji Aliny Ciepko z okazji 50 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie
18:00 Za + Ewelinę Cypel w 3 r+, ++ Aleksandrę, Klemensa, Józefa i Andrzeja Bulików, Stanisława Wojciechowskiego

Wt, 2.01.2018, Czyt.: 1 J 2,22-28; J 1,19-28
 7:00 Za + Stefana Konkolowskiego, jego ++ rodziców i Krzysztofa Adamowskiego
 7:00 koncelebra: Za + Irenę Mosur
 8:00 Za + Bronisławę Jop (int. gregoriańska)
 8:00 koncelebra: Za + Czesława i + żonę Adelę, ++ synów Zbigniewa i Zenona, ++ rodziców i krewnych obu stron
18:00 Za + Henrykę Palej z okazji urodzin

Śr, 3.01.2018, Czyt.: 1 J 2,29-3,6; J 1,29-34
 7:00 Za ++ Bronisławę Jop (int. gregoriańska)
 7:00 koncelebra: Za + Czesława Szajdka
 8:00 Za + Bogdana Gawrońskiego z okazji urodzin
 8:00 koncelebra: Za + Wacława Nafalskiego w r+
18:00 Msza zbiorowa: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla: Wiktorii Gałązki z okazji 85 urodzin • Agnieszki Pszonak z okazji urodzin • Haliny Pawełek z podziękowaniem za powrót do zdrowia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze • Za + Hannę Muss, jej ++ rodziców oraz + Eugenię Celner • Za ++ rodziców Józefa i Julię Tomaka, ++ braci: Kazimierza, Stanisława, Eugeniusza Tomaka oraz ich ++ żony • Za + Annę Szostek w 30 dni po + od przyjaciół • Za + Grażynę Gołąb w 25 r+ • Za + Krystynę Pietrzycką w 17 r+

Czw, 4.01.2018, Czyt.: 1 J 3,7-10; J 1,35-42
 7:00 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych • KONCELEBRA: Za + Bronisławę Jop (int. gregoriańska)
 8:00 Za + Zbigniewa Hałasik w 2 r+ • KONCELEBRA: Za + męża Stanisława Trojana w 10 r+, ++ z rodziny
17:00 W intencji Jerzego z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie

Pt, 5.01.2018, Czyt.: 1 J 3,11-21; J 1,43-51

 7:00 W intencji Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa oraz za dusze potrzebujące modlitwy • KONCELEBRA: Za + Bronisławę Jop (int. gregoriańska)
 8:00 Za + Małgorzatę Rzychoń w 4 r+, + Egona Rzychoń, Hannę Piaścińską, ++ ks. Józefa Olejarskiego i ks. Józefa Dyllusa • KONCELEBRA: Za + Tadeusza Jurewicza, ++ rodziców i rodzeństwo obu stron
18:00 Za + męża Lesława Markowskiego w 9 r+, ++ braci Mieczysława i Ryszarda oraz ++ rodziców obu stron

Sob, 6.01.2018, Uroczystość Objawienia Pańskiego,
Czyt.: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

 7:30 Za ++ Stefana, Edwardę, Michała Sąkol, Mariannę i Józefa Milejskich • KONCELEBRA: Za + Bronisławę Jop (int. gregoriańska)
 9:00 W intencji Elżbiety i Tadeusza z okazji 20 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie także dla całej rodziny
10:30 Za ++ Wiktorię i + męża Feliksa, ++ rodzeństwo z rodziny Rynkowskich, + męża Alfonsa, ++ teściów Adama, Mariannę i ++ krewnych obu stron
12:00 Za + Mariannę Zabłocką w 9 r+, Adama Janickiego, Kazimierę, Mikołaja, Kazimierza, Ireneusza, Grzegorza Ptasińskich, Jerzego Witkowskiego
18:00 Do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny – o nawrócenie grzeszników
18:00 W intencji dr Anny Delanowskiej-Wykusz, z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski także dla całej rodziny

Nd, 7.01.2018, Święto Chrztu Pańskiego,
Czyt.: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11
Kolekta na potrzeby seminarium

 7:30 W intencji Członków Żywego Różańca – o Boże błog. i zdrowie dla żyjących oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych
 7:30 koncelebra: Za + Bronisławę Jop  (int. gregoriańska)
 9:00 W intencji Jubilatów: Małgorzaty i Michała Januszka z okazji 40 rocznicy ślubu oraz dzieci wnuków • Iwony i Marka Marciniaków z okazji 34 rocznicy ślubu oraz córek Anny i Barbary z rodzinami • Marzeny Jastrzębskiej z okazji 50 urodzin • Moniki Sztaby z okazji 22 urodzin • Krzysztofa Szychlińskiego z okazji urodzin
10:30 Msza chrzcielna: Franciszek Hoffmann, Arkadiusz i Bartosz Stępień, Anna Siwoń
12:00 Msza zbiorowa: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, o zdrowie dla: Aleksandry Kalisz z okazji 30 urodzin • Izabeli z okazji urodzin • Krzysztofa z okazji urodzin • Za ++ Kazimierę i Antoniego Misiukanis, Dorotę, Alojzego, Piotra Ochodlo • Za ++ Walerię Świetlikowską, męża Stanisława, ++ dziadków z obu stron, ++ brata Adama i siostrę Stanisławę • Za + Józefę-Marię Błaszczyszyn w 18 rocznicę + • Za ++ Ewę Pawelską, Jadwigę Bilawę i Bronisława Kubiaka • Za + Macieja Krzemienia w 3 m-ce po + • Za ++ Różę i Mieczysława Wesołowskich • Za + Urszulę Bill w 2 r +, Józefa Bill i Jana Łamarza • Za ++ Krystynę, Henryka i Piotra Ziółko • Za ++ Gertrudę i Jerzego Surków, ++ z pokrewieństwa obu stron, + Michała Surka w 4 r + • + Gertrudę Skipiol • ++ Genowefę i Gerarda Hanzel • Za ++ Aleksandrę i Mirosława Kuczerów w 24 r +, ++ Danutę, Mariannę i Józefa Kuprewiczów
18:00 Za + Edwarda Borkowskiego w 1 r +, ++ Krystynę, Jarosława Borkowskich i Helenę Wargocką w 12 r +.

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma), 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Kwadrans przed każdą Mszą świętą
oraz w soboty od 17:00

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00